Last ned sjekkliste:

"Dette må du sjekke før du trykker 'Send' på nyhetsbrevet"

Nyhetsbrevet er skrevet og skal være klart til å sendes ut til mottakerne, men før dere trykker send, er det viktig å gå over innholdet. Vi har derfor laget en sjekkliste som sørger for at du husker å kvalitetssikre alt fra lenker, emnefelt og lesbarhet før utsendelse!sjekkliste