<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=117639612409760&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Last ned sjekkliste:

"Dette må du sjekke før du trykker 'Send' på nyhetsbrevet"

Nyhetsbrevet er skrevet og skal være klart til å sendes ut til mottakerne, men før dere trykker send, er det viktig å gå over innholdet. Vi har derfor laget en sjekkliste som sørger for at du husker å kvalitetssikre alt fra lenker, emnefelt og lesbarhet før utsendelse!